• Tatuaże Neosłowiańskie

Nasza przygoda ze wzorami polinezyjskimi trwa już prawie 10 lat. Stworzyliśmy setki autorskich projektów. Zdarzało się że nasi klienci pytali nas: „Czy nam - europejczykom - wypada nosić takie wzory.” Naszym zdaniem oczywiście, że tak! Jednakże te sporadyczne pytania stały się przyczynkiem do poszukiwania jakiś symboli, wzorów czy tatuaży, które byłyby nam geograficznie bliższe. Co prawda tradycja tatuowania nie była zbyt rozpowszechniona w Europie ale funkcjonowały różne symbole wykorzystywane głównie w sztuce ludowej m.in. odbijane za pomocą stempli garncarskich na ceramice czy też ozdabiano nimi pisanki. Znakom tym przypisywano znaczenie i - tak jak we wzorach polinezyjskich – odwoływały się do otaczającego świata wierzeń i praktyk.
 

Postanowiliśmy zebrać tą całą wiedzę i stworzyć unikatowy styl tatuażu, który nazwaliśmy TATUAŻEM NEOSŁOWIAŃSKIM…bo dlaczego nie można przenieść na skórę czegoś co się składa na naszą kulturę i dziedzictwo? Tak jak w przypadku wzorów polinezyjskich i można nadawać tatuażom indywidualne znaczenie lub traktować jako formę czysto estetyczną. W obu przypadkach masz gwarancję posiadania czegoś unikatowego, niespotykanego i przede wszystkim stworzonego specjalnie dla Ciebie.

 

 

 

   

Za pomocą symboli możemy wyrazić m.in.

 • - wiarę
 • - narodziny, życie
 • - płodność
 • - przywiązanie do praw przyrody
 • - zmianę, odrodzenie
 • - dobrobyt
 • - rodzinę
 • - umiejętności
 • - ochronę
 • - siłę
 • - zdecydowanie
 • - radość

(…)

   

 

Michał
 

503-016-292


michal@tatuazepolinezyjskie.pl